Utjecaj reklama (promocije) na stavove potrošaća

POČETNA KATEGORIJE ČITAONICA NAPRAVI SVOJU ANKETU
Utjecaj reklama (promocije) na stavove potrošaća
Koliko reklame utječu na vaš izbor proizvoda?
Ne utječu
Ponekad utječu
Utječu mnogo
Ne znam
Sa kojeg medija se najčešće informirate o željenim proizvodima?
TV
Internet
Novine
Oglasni plakati
Ne znam
Da li smatrate da se proizvodi kvalitetno reklamiraju?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Da li vas reklame često potiču na kupnju određenog proizvoda?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Koliko su vama reklame bitne prilikom odabira određenog proizvoda?
Jako su bitne
Bitne su
Ne bitne su
Ne znam
Da li vas smeta prevelika koncentracija reklama na određenim medijima?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ako vas smeta, na kojim medijima najviše?
TV
Internet
Novine
Oglasni plakati
Ne znam
U kojoj mjeri vas smeta učestalost ponavljanja određenih tipova reklama?
Ne smeta mi
Smeta mi
Smeta mi jako
Nije mi bitno
Ne znam
Da li vas prevelika koncentracija reklama nekog proizvoda odvraća od kupnje?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ocijenite kvalitetu promotivnih reklama u Hrvatskoj!
1
2
3
4
5